Svens Blogg

Vad är ytterväggsgaller?

Det kan i vissa fall vara viktigt att veta var en ventilation börjar och slutar. Oftast är det endast ytterväggsgallret som visar var dessa områden är. Av denna anledning anser de flesta att det är viktigt att gallret inte bara fungerar effektivt, utan även har en prydlig design. Därför finns det ett stort utbud av ytterväggsgaller för att man som kund ska ha fler möjligheter att välja emellan både när det gäller design och funktion.

I dagsläget finns det många olika ytterväggsgaller med olika syften. Det som de alla har gemensamt är att de används för intag och utblåsning av luft. Därefter kan de ha olika syften beroende på behov. Vissa galler förhindrar till exempel smådjur från att tränga in, medan andra är mer anpassade för att förhindra att bland annat regn och snö skadar området.

Ytterväggsgallret CYHA är ett vanligt förekommande exempel. Detta galler är avsett till skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem. Bakom lamellerna i CYHA finns även ett trådnät som förhindrar smådjur. De flesta ytterväggsgaller kan man dessutom anpassa efter behov. I ytterväggsgallret CYHA kan man till exempel ersätta trådnätet mot ett insektsnät, som alltså fungerar mycket bättre för att förhindra insekter från att tränga sig in.

I de flesta fallen kan ytterväggsgaller vara passagen för ventilationssystemets andningshål. Konstruktionen och materialen kan däremot variera beroende på placering och luftriktning. Om ytterväggsgallret är tänkt till att sitta nära marken är det lämpligt att gallret ska tåla en större mängd tryck. Om gallret istället är tänkt att användas för avluft, behöver materialet ofta vara mer korrosionsbeständigt. Detta beror på att luften ofta är fuktigare i dessa sammanhang, vilket kan fälla ut kondens då det kommer i kontakt med det kalla gallret.

Därför är det viktigt att anpassa sitt val efter det användningsområde som man har tänkt använda ytterväggsgallret till. Först efter att man har säkerställt vilka funktioner som ytterväggsgallret skall ha, kan man anpassa sitt val utifrån design.