Svens Blogg

Hälsokontroll i Stockholm

hälsokontroll Stockholm 3

Jag funderar på att göra en hälsokontroll i Stockholm. Jag vill investera i mig själv och min framtid och en av dessa investeringar ska vara i min hälsa.

För att göra detta så ska jag gå på en hälsokontroll hos ett företag i Stockholm. Där får jag genomgå de vanliga undersökningarna. Fysiska test och beräkning av mitt BMI, ta blodprover och lämna både urin- och avföringsprov. Syn- och hörseltest tillhör också grundstommen i undersökningen.

Personen som undersöker mig går också igenom min sjukhistoria och min aktuella arbetssituation. Det som känns tryggt är att ingen av kontrollerna gör ont eller är på något sätt farliga. Denna undersökning kan ta en hel dag att gå igenom, men är en investering för mig själv inför framtiden.

När alla prover är tagna och genomförda får jag återkomma vid ett annat tillfälle, och då träffa en läkare som tillsammans med mig går igenom resultaten som jag har fått. Redovisning, utvärdering och uppföljning av mina prover sker.

Till sist får jag ut en rapport över alla prover och provsvar, men också ett individuellt åtgärdsprogram med en plan för just mig. Planen skriver exakt vad jag ska och inte ska göra för att hålla mig vid god hälsa. Den kan också innehålla möjlig medicinering och andra viktiga åtgärder som kanske jag och läkaren kommit fram till.

Denna undersökning hjälper mig att i tid upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar men också diabetes. Det är sjukdomar som kan komma smygandes med åren, och är vanligt i västvärlden där vi också visar tecken på att väga allt mer.

Allt som allt sammanvägt vill jag i tid upptäcka om jag har en allvarlig diabetes, eller hjärt- och kärlsjukdomar som idag är en vanlig dödsorsak i Sverige. Det finns möjlighet till att medicinera och liknande för att motverka dessa och hålla dem i schack. Ta chansen och gör som mig – håll dig frisk längre.